Doorgaan naar artikel

Komrads: waarschijnlijk de meest duurzame sneaker ter wereld

Eventuele onbeantwoorde vragen, neem dan contact met ons op.

Deze voorwaarden regelen de relatie tussen de koper (hierna: Klant) en de webshops van KOMRADS nv (hierna: KOMRADS). Elk bezoek en elke mogelijke verkoop via de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Klant. KOMRADS behoudt zich het recht voor om de op deze website vermelde voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Door de online bestelling te bevestigen, verklaart de Klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Op deze site is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u online een bestelling plaatst, accepteert u een verkoop- en koopovereenkomst met KOMRADS en de bijbehorende verkoopvoorwaarden. KOMRADS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.

Officiële naam: KOMRADS bv
Postadres: Atomiumsquare 1 Postbus 31, 1020 Brussel, België

Officieel adres: Gentsesteenweg 64, 1070 Asse, België

Retouradres goederen: Nektari (Flexpack) Pullaar 159, 2870 Puurs-Sint-Amands, België


E-mailadres: hello@komrads.world
BTW-identificatienummer: BE0600.787.910
URL van website: www.komrads.world

KOMRADS spant zich in om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten in de aangeboden informatie voorkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal KOMRADS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de sitebeheerder via info@komradinvasion.com.

De kleuren op de foto's kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke product. Vanwege de aard van sommige KOMRADS-producten kunnen er kleine verschillen zijn tussen de kleur of vorm van producten en die op de foto's op de website en webshop. De instellingen en kwaliteit van uw scherm kunnen ook van invloed zijn op het uiterlijk van producten. KOMRADS is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de op de site beschikbare producten. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant van het product. Adressen of andere contactgegevens zijn verkrijgbaar bij KOMRADS. In dergelijke gevallen zullen we controleren of onze artikelen geen soortgelijke gebreken vertonen.

De prijzen zijn geldig op de dag dat ze op de website verschijnen of voor elke op de site aangegeven geldigheidsperiode. De prijzen op www.komradinvasion.com zijn vermeld in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief transport- en/of verzendkosten. KOMRADS behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment aan te passen of te corrigeren. KOMRADS is niet verantwoordelijk voor vermelde prijzen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet- of drukfouten, en kan deze zelfs corrigeren nadat een bestelling is geplaatst. Alle prijzen op de site zijn dan ook onder voorbehoud van zet- en/of drukfouten. De prijzen zijn exclusief eventuele bijkomende lokale kosten, zoals douanerechten/omzetbelasting; deze extra kosten zijn dan ook voor rekening van de Klant. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van het type regio en de lokale douane.

De Klant kan de goederen zonder meerprijs afhalen of tegen betaling van de verzendkosten laten bezorgen.

KOMRADS hanteert een verzendtarief van € 3 binnen Europa op (EU-landen zoals hieronder vermeld) en voor niet-EU-landen hanteren we een verzendtarief van €30. Het tarief is exclusief eventuele extra lokale kosten, zoals douanerechten/omzetbelasting; deze extra kosten zijn dan ook voor rekening van de Klant. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van het type regio en de lokale douane.

EU-landen:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Republiek Ierland , Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Wij verzenden wereldwijd!

Uw bestelling wordt binnen een termijn van 1-10 dagen na ontvangst van de betaling geleverd. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief. KOMRADS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen die tijdens het transport kunnen ontstaan.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan KOMRADS heeft opgegeven.

KOMRADS zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren indien de goederen niet op voorraad zijn. De Klant wordt opnieuw gecontacteerd wanneer de goederen weer op voorraad zijn.

Een verkoop- en koopovereenkomst komt tot stand tussen KOMRADS en de Klant zodra KOMRADS de bestelling van de Klant accepteert.

De leveringsverplichting van KOMRADS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan nadat KOMRADS de Klant de goederen eenmaal ter levering heeft aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder – ook al blijkt uit de weigering van afname – tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bij ontvangst van de levering wordt de Klant geacht de goederen grondig en volledig te inspecteren. De Klant zal KOMRADS binnen 48 uur na levering op de hoogte stellen van eventuele gebreken. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Indien de Klant de verkoper niet binnen 48 uur op de hoogte stelt van eventuele gebreken, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de goederen aanvaardt in de staat waarin ze werden afgeleverd. Daarnaast vervalt het recht om een ​​klacht in te dienen in dat geval. Indien de klacht volgens de verkoper gegrond is, kan de verkoper ervoor kiezen om een ​​vergoeding te betalen (tot het totale factuurbedrag van de geleverde goederen) of om de goederen kosteloos opnieuw te leveren. Verkoper is niet gehouden tot enige andere vorm van schadevergoeding.

De Klant kan goederen kopen uit het online productassortiment van KOMRADS.

De aankoop komt tot stand wanneer de Klant een bevestigingsmail van KOMRADS ontvangt.

De Klant kan een van de volgende betalingsmogelijkheden kiezen:
(Directe) Bankoverschrijving, iDeal, PayPal, Mistercash, Bancontact, Creditcard (Visa / Mastercard)

Alle goederen worden gecontroleerd voor verzending. Ook zorgen wij voor een goede verpakking van het pakket. De klant verbindt zich ertoe de levering onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade. Dit kan per e-mail, bij voorkeur met een foto van het beschadigde item. Gooi de verpakking nooit weg voordat je zeker weet dat je bestelling in goede staat is. Retourneren dient altijd in overleg met ons te gebeuren, dus stuur nooit op eigen initiatief een pakket terug.

KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade tijdens verzending via onze verzendpartners. Wij zorgen ervoor dat de producten zo worden verpakt dat beschadiging vrijwel uitgesloten is. Elk pakket dat door onze verzendpartners wordt verzonden, heeft een unieke barcode of nummer dat online kan worden gevolgd op de website van onze verzendpartner. Indien de Klant problemen ondervindt bij het ontvangen van zijn/haar pakket, kan hij/zij contact opnemen met de vervoerder onder vermelding van deze unieke barcode of dit unieke nummer. De Klant ontvangt tevens een mail waarin de trackingcode wordt opgenomen via een unieke URL.

Bij een consumentenkoop op grond van de Wet Koop op Afstand heeft de koper het recht het geleverde binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te retourneren. Deze termijn gaat in vanaf de datum van levering van de bestelde goederen. Indien de Klant de geleverde goederen niet binnen deze termijn aan KOMRADS retourneert, komt de koop tot stand. Alvorens de goederen terug te sturen, is de Klant verplicht KOMRADS schriftelijk op de hoogte te stellen van de terugzending binnen 14 dagen na levering. De Klant zal bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Geretourneerde goederen moeten in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in ongebruikte, nieuwe staat zijn. Indien de zaken door de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding op grond van dit lid. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin zorgt KOMRADS ervoor dat het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na correcte ontvangst van de retourzending aan de Klant wordt terugbetaald. Het retourneren van geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de koper.

Het recht van retour is niet van toepassing op aankopen van goederen die op bestelling zijn gemaakt en dus op maat zijn gemaakt. Dit recht geldt dus niet voor maatwerk.
In het geval van onjuiste levering van bestelde goederen door KOMRADS, dragen wij de volledige kosten van retournering.
We behouden ons het recht voor om retouren te weigeren als we vermoeden dat de goederen zijn gebruikt, of in het geval van vermoede schade buiten de schuld van KOMRADS of de leverancier van het product.
De consument dient een ingevuld retourformulier te verstrekken dat kan worden opgehaald op www.komradinvasion.com

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van de consument heeft de consument bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze wettelijke rechten intact.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de Klant een aankoopbewijs via de factuur te overleggen. Klanten wordt geadviseerd de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Bij het retourneren van goederen die online zijn gekocht en zijn afgeleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven, dient de Klant vooraf contact op te nemen met KOMRADS en de goederen op eigen kosten aan KOMRADS te retourneren.

De Klant zal KOMRADS zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een gebrek wordt ontdekt. In ieder geval dienen alle gebreken binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Klant te worden gemeld. Na deze periode vervallen alle reparatie- of vervangingsrechten.

De commerciële garantie en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die het gevolg zijn van ongelukken, verwaarlozing, laten vallen, gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, wijzigingen of aanpassingen aan het artikel, ruwe behandeling, slecht onderhoud of enige andere ongebruikelijke of verkeerd gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop of levering, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, behoudens tegenbewijs door de Klant.

KOMRADS is niet aansprakelijk indien en wanneer zij door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van buitenkomende oorzaak en elke omstandigheid waarvoor het risico redelijkerwijs niet door KOMRADS kan worden gedragen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk verstaan ​​vertraging in de uitvoering of het niet uitvoeren van diensten door onze leveranciers, internetstoringen, elektriciteitsstoringen, storingen in het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersproblemen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de levering, nalatigheid van KOMRADS toeleveranciers en/of fabrikanten en door hulppersonen, ziekte van werknemers en storingen van materieel of vervoermiddelen.

KOMRADS behoudt zich het recht voor haar verplichtingen in geval van overmacht op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vorderen dat de overeenkomst inhoudelijk wordt gewijzigd zodanig dat nakoming mogelijk blijft. KOMRADS is in geen geval gehouden tot betaling van enige boete of schadevergoeding.

KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten. Voor gebruik dient u de instructies op de verpakking te lezen en/of onze website te raadplegen.

KOMRADS is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard of op welke grond dan ook, die het totale bedrag van de transactie tussen de Klant en KOMRADS te boven gaat.

Deze site en de inhoud ervan zijn volledig en exclusief eigendom van KOMRADS. Deze site en de inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan ​​om elementen van deze site of de inhoud ervan (tekst, afbeeldingen, lay-out, logo's, software, enz.), geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, wijzigen of openbaar te maken.

Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KOMRADS en de koper die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement Antwerpen.

KOMRADS gebruikt uw klantgegevens alleen ter uitvoering van de overeenkomst die u door het plaatsen van uw bestelling bent aangegaan. Uw gegevens kunnen ook door KOMRADS worden gebruikt om u vrijblijvend informatie en/of interessante aanbiedingen te doen, maar alleen als u hier expliciet om vraagt ​​door u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet overgedragen, gedistribueerd of verkocht aan derden.

KOMRADS houdt zich aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Als u een gebruikersprofiel heeft aangemaakt, kunt u hiermee toegang krijgen tot al uw persoonsgegevens zoals vastgelegd op deze website. Indien u dit wenst, kunt u uw persoonsgegevens online wijzigen. Je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, dus KOMRADS heeft geen toegang tot je wachtwoord.

De KOMRADS webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn een standaard internettechnologie die wordt gebruikt om bepaalde informatie op de computer van de gebruiker op te slaan en te delen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren. Internetgebruikers kunnen hun computerinstellingen wijzigen zodat cookies niet worden geaccepteerd. Als uw computer geen cookies accepteert, kunt u problemen ondervinden tijdens het bestelproces. Mocht dit gebeuren, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling kunnen invoeren.

KOMRADS houdt anonieme online bezoekersstatistieken bij om het aantal bezoeken aan specifieke webpagina's te bekijken.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze privacyverklaring.

Close (esc)

Pop-up

Gebruik deze pop-up om een ​​aanmeldingsformulier voor een mailinglijst in te sluiten. Of gebruik het als een eenvoudige call-to-action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijds verificatie

Door op Enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken

Toegevoegd aan winkelwagen